Bookmark Manager/cs

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search

Přehled

Správce záložek je umístěn v panelu Legenda v okně Legenda. Klikněte na Otevřít rychlý výběr záložek v záhlaví panelu.

GMSC-bookmark.png


Správce záložek slouží ke správě uživatelského nastavení zobrazení mapy. Můžete uložit vaše aktuální nastavení mapy, tj. aktuální mapový výřez a obsah, a později se k tomuto zobrazení vrátit. Existující záložky jsou zobrazeny ve stromě pod hlavičkou Správce záložek. Dále také okno Správce záložek obsahuje funkce pro vytvoření, smazání, načtení a otevření záložek. Tyto funkce jsou dostupné ve spodní části okna:

<br\> <br\>

Vytvoření nové záložky

Pro založení nové záložky klikněte na Bookmark add icon.png a otevře se okno Nová záložka:

GMSC-newbook.png


V textových polích můžete definovat název a popis nové záložky. Pod textovými poli je celkem osm zatrhávacích nabídek, které definují vlastní nastavení záložky.

Následující tabulka zobrazuje popis jednotlivých nastavení v okně Nová záložka:


Okno Nová záložka

Název záložky Název záložky je povinný údaj. Záložka se stejným názvem přepíše záložku původní. Název '$default$' je rezervovaný pro 'Poslední uložené nastavení map (AUTOSAVE)'.
Popis Popis záložky je volitelný. Popis můžete použít pro vysvětlení o jakou část mapy jde, v jakém měřítku je a co obsahuje.
Zobrazené třídy prvků Vyberte, pokud chcete, aby viditelnost prvků a pracovní vrstvy byla zahrnuta do nastavení záložky.
Aktivní třída prvků Vyberte, pokud chcete, aby status třídy prvků (aktivní/neaktivní) byl zahrnut do nastavení záložky.
Střed mapy Vyberte, pokud chcete uložit střed mapového výřezu do nastavení záložky.
Měřítko Vyberte, pokud chcete, aby se měřítko výřezu mapy stalo součástí nastavení záložky.
Závislost na měřítku Vyberte, pokud chcete, aby se závislost na měřítku stala součásti nastavení záložky.
Průhlednost Vyberte, pokud chcete, aby se průsvitnost tříd prvků stala součástí nastavení záložky.
Způsob prezentace Vyberte, pokud chcete, aby byl způsob prezentace uložen.
Pořadí zobrazení Vyberte, pokud chcete, aby pořadí tříd prvků bylo zahrnuto do nastavení záložky.


Klikněte na OK pro dokončení nové záložky. Záložka bude přiřazena do seznamu záložek:

GMSC-newbookI.png

<br\> <br\>

Možnosti nastavení záložky

Kliknutím na pravé tlačítko myši nad vybranou záložkou otevře nabídku s možností nastavení vlastní záložky.

Bookmark add form3.png

Nastavení záložky

Open bookmark.png Otevře vybranou záložku.
Edit bookmark.png Upraví vybranou záložku.
Delete bookmark.png Vymaže vybranou záložku. Vymazání je nutno potvrdit tlačítkem Yes.
Copy bookmark.png Zkopíruje vybranou záložku. Bookmark add form2 1.png
Export bookmark.png Exportuje vybranou záložku. Je nutné zadat složku, kde bude uložen soubor typu .bookmark. Export je nutné potvrdit tlačítkem Export.
Share bookmark.png Sdílí vybranou záložku.

<br\> <br\>

Importovat záložku

Funkce Importovat záložku Import icon.png umožňuje import existující záložky. Vyberte adresář, ve které se nachází soubor typu .bookmark a klikněte na Open.

Import form.png <br\> <br\>

Otevřít vybranou záložku

Funkce Otevřít vybranou záložku Bookmark open icon.png umožňuje otevřít existující záložku. Pro otevření záložky vyberte požadovanou záložku a klikněte na Bookmark open icon.png:

Bookmark open form.png

<br\> <br\>

Zavření okna

Pro ukončení kliněte na Close icon.png.

Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina