AutomateExport/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

automateExport Vám umožňuje exportovať súbor.

Parameter Popis
activeFeature Riadi, ktorý prvok (cez ID, alebno meno) je zobrazený na mape.
alias Špecifikuje názov použitej konfigurácie na export.

<br\>

Blue.pngAlias je povinný a musí mať taký istý názov, ako Váš automatizovaný zápis.


exportmode Špecifikuje dátový set na export [SELECTION, ACTION, DATAGRID].
filename Špecifikuje súbor, ktorý má byť exportovaný.

<br\>

Blue.pngMusíte definovať názov súboru + príponu.


maximumSelection Determines which maximum map selection the user needs to execute the action.
minimumSelection Determines which minimum map selection the user needs to execute the action.
selection Určuje pevný (čiarkou oddelený) zoznam ID pre export.

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina