Application (Resources)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje AutomatizovaťAk chcete mať tlačidlo namiesto predvoleného (v Akcie), alebo chcete mať novú symbológiu (napríklad symbol pre hotely, pozrite Editor štýlovania symbolov), alebo ak chcete nastaviť obrázok v print values (pozrite Hodnoty tlače), potom kliknite na Nový súbor na ľavej strane administrátora (ako je ukázané v nasledujúcej ukážke). Tak isto je možné pozrieť existujúce zdroje (kliknite Zdroje).

New resourceSK.PNG

Kliknutím na Nový súbor sa otvorí okno, kde používateľ môže zadať Popis pre zdroj, vložiť ho do Kategórie (len pre použiteľnosť) a nakoniec najpodstatnejší krok, môže pridať Zdroj. Súbor môže byť obrazový formát (SVG, PNG, JPG, alebo GIF), alebo napríklad XML súbor.

Adding new resourceSK.PNG

Ako je popísané vyššie, používateľovi je umožnené editovať alebo zmazať zdroj. Prvý krát používateľ klikne na zdroj (Názov alebo Kategória). Na zmazanie zdroja, kliknite Zmazať v Actions.

ResourcesSK.PNGPoznámka: Zdroje budú uložené do GMSC Warehouse\AppData\Resources.Jazyk: English  • slovenčina