Application (PrintLayout)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať

Rozloženia pri tlači (Print layouts) sú preddefinované dizajny tlače vytvorené vopred cez určitý softvér. Používateľ na strane klienta môže použiť tieto rozloženia tlače ako šablónu. Táto kapitola vám umožňuje poskytovať používateľovi tlačové šablóny na mieru vytvorené pre ich špecifické požiadavky.


Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Nové rozloženie pri Tlači

Blue.pngNa špecifikovanie nového rozloženia tlače potrebujete úplný súbor rozloženia tlače (SCL). Rozloženie musí byť generované cez Editor rozloženia pri tlači.Na vytvorenie nového rozloženia choďte do Nové rozloženie pri Tlači v sekcií Aplikácie. V nasledujúcom formáte špecifikujete nové rozloženie tlače:


  • Name: Popisné meno na rozoznanie toho, ako je myslené použitie.
  • Category: Ako je popísané tu Alternatívna symbológia, toto pole je pre rozloženie, kde chcete definovať alternatívne symbológie špecifického rozloženia.
  • Layout-File SCL (Smart Client Layout File), ktorý bol predtým vytvorený s PrintLayoutEditor.


Kliknite Uložiť na uloženie vašich nastavení.

New PrintLayoutSK.png


Po tomto budete automaticky presmerovaný na nasledujúci formulár.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovať Rozloženie pri Tlači

Použite niektorú z možností na inicializáciu a editovanie práv pre jednotlivé rozloženia.

Dostupné možnosti
Všeobecné
Formát
Projektové pohľady
Hodnoty tlače
Jazyk: English  • slovenčina