Application (Automate)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať

S XMLAutomate, iným výrobcom desktopových alebo webových aplikácií, bude ponúknutá možnosť obsluhovať GeoMedia Smart Client, alebo exportovať dáta z GMSC. Detailné informácie o tejto téme sa dajú nájsť tu. Ak to chcete, kliknite Automatizovať na pravej strane v Aplikácie.

Automate1SK.png

Otvorí sa nové okno, kde bude Prehľad alebo vytvorenie Novej Položky.

Automate2SK.png

Ak vytvoríte Novú Položku, budete presmerovaný na nasledujúci zoznam, kde vyznačíte projekt, do ktorého importujete váš vlastný súbor XML, alebo export dát z GMSC.

Prehľad

Automate3SK.png

Pole Popis
Názov Povinné pole.
Projekt Nie je dostupné v tomto momente. Projekt ste už vybrali v predošlom kroku.
Prvok Definuje prvok, ktorý má byť exportovaný. Vyznačte označovacie políčko pred názvom prvku.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Nastavenia Import/Export

Automate4SK.png

Nastavenia importu

Pole Popis
Import Xslt Kliknite Select a definujte váš súbor XSLT, s ktorým je možné transformovať váš súbor XML do čitateľného XML pre GMSC.
Import definície V tomto textovom poli môžete definovať váš Import definície. Napríklad ak cudzie kľúče vašej databázy a databáza GMSC sú používane odlišne, môžete tu definovať vaše Import definície. Napríklad v Rakúsku DKM používa Katastralgemeinde a Grundstücksnummer ako cudzie kľúče a databáza GMSC používa ID ako cudzí kľúč. Musíte preto spojiť dva cudzie kľúče dokopy. To isté aj v opačnom smere. V Export definície môžete rozložiť ID z GMSC databázy do Katastralgemeinde a Grundstücksnummer.
Import procesora Ak XSLT nie je dostatočné pre vaše XML, alebo ak chcete transformovať váš vlastný súbor do XML, ktorý potom môže byť transformovaný, je možné definovať vlastnú aplikáciu. Do textového poľa Import procesora: vpíšte cestu k vašej aplikácií.


Blue.pngNapríklad (Windows 7): C:\MyFolder\MyApplication.exe, alebo je možné použiť premenné prostredia, ako %APPDATA% na definovanie cesty.


Import súboru V tomto textovom poli definujete kam bude uložený váš XML súbor. Taktiež to môžte nastaviť tak, ako to je spomínané vyššie (cesta použitia premenných prostredí), alebo necháte textové pole nevyplnené, kedy sa použije predvolený priečinok.


Blue.pngPredvolený priečinok vo Windows 7: C:\Users\MyUserName\AppData\Roaming\Intergraph\SmartClient\automate\IMPORT, alebo %APPDATA%\Intergraph\SmartClient\automate\IMPORT.


Celkovo sú tri možnosti na importovanie vašich vlastných súborov do GMSC:

  • 1. Štruktúra vášho XML súboru je rovnaká ako jedna z GMSC. Potom stačí definovať Import súboru, ak váš XML súbor nie je uložený v predvolenom priečinku.
  • 2. Štruktúra vášho XML súboru je podobná jednej z GMSC, ale je potrebné urobiť pár modifikácií, vyznačte (Select) váš XSLT súbor na transformáciu XML súboru. Ako je spomenuté vyššie, mali by ste vedieť o používaní Import súboru.
  • 3. Máte úplne odlišný súbor (ako TXT) a potrebujete ho importovať do GMSC. Definujte cestu k vašej aplikácií, ktorá konvertuje súbor do čitateľného súboru XML. Veľkou výhodou je, ak ho vaša aplikácia automaticky transformuje do súboru XML, ktorý je čitateľný cez GMSC. Ak nie, môžete si dodatočne definovať súbor XSLT. Buďte si vedomý použitia Import súboru.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Nastavenia exportu

V skutočnosti je nastavenie exportu len otočením nastavení importu. To znamená, že môžete definovať váš súbor XSLT, ktorý konvertuje napríklad XML štruktúru GMSC do štruktúry, ktorá je pre vás vhodná (Export Xslt:). Alebo máte možno vlastnú aplikáciu, ktorá konvertuje súbor XML do binárneho súboru (Export procesora). Možno musíte nastaviť Export definície, ako v príklade spomínanom vyššie. Ak chcete nastaviť ďalší Export súboru, môžete to definovať v poslednom textovom poli. Ak tam nie je nič nastavené, je použitý predvolený priečinok.


Blue.pngPredvolený priečinok vo Windows 7: C:\Users\MyUserName\AppData\Roaming\Intergraph\SmartClient\automate\EXPORT, alebo %APPDATA%\Intergraph\SmartClient\automate\EXPORT.
Je niekoľko možností ako exportovať niečo z GMSC:


Blue.pngPre export musíte definovať akciu automateExport. Ako vytvoriť novú akciu, pozrite Akcie.


  • 1. Pomenovali ste vašu automatizáciu a zaškrtli jeden alebo viac prvkov. Potom musíte definovať akciu automateExport. Ak kliknete v GeoMedia Smart Client na tlačidlo, ktoré ste definovali vo vašej akcií, súbor XML bude vygenerovaný v predvolenom priečinku.
  • 2,3,4. Sú tu tie isté možnosti ako máte pre nastavenia importu, len sú v opačnom poradí.
Jazyk: English  • slovenčina