Application (Action)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať

Použite sekciu Akcie na administráciu akcií Javy, ktoré sú podporované cez GeoMedia Smart Client. Tieto "rodičovské" akcie nemôžu byť editované, ale môžu byť použité na odvodenie vašich vlastných akcií.Nová akcia

Definuje novú akciu na zosobnenie vášho Smart Client projektu s vašimi individuálnymi akciami Java. Napríklad môžete pridať špecifickú URL odkazujúcu na konkrétnu webovú službu, ktorá potom môže byť použitá používateľom v klientovi.

Nastavenie akcií potrebuje nasledujúce parametre:

Dostupné možnosti
Základná Akcia:
  • automateExport
  • browse
  • browseInNativeBrowser
  • browseWorkflow
  • offlineBrowseWorkflow
  • showFile
  • openFileInEditor


pozrite nižšie pre detailnejšie informácie o každej Základnej akcií.

Príkaz Softvér použije tento parameter na inicializáciu funkcie.
Názov Tento názov bude zobrazení ako tlačidlo v klientovi (v abecednom poradí).
Informácia o prvku (voliteľné) Definuje tooltip. Ukazuje používateľovi viac informácií o funkciách, ktoré sú schované za akciou.
Začať pri načítaní (voliteľné) Akcia bude prevedená automaticky po spustení projektu klienta.
Projekt (nepovinné) Vyznačte, ak chcete obmedziť vykonanie akcie na jeden konkrétny projekt.
Záložka Pridajte akciu do novej záložky, alebo vyberte existujúcu záložku z rozbaľovacieho zoznamu. Používateľ môže vidieť akciu podľa definovanej záložky v klientovi. Nasledujúca tabuľka ukazuje viac informácií o možnostiach v Záložka.Možné hodnoty v Záložka:

Akcie záložiek
HIDDEN Akcia nie je vôbec viditeľná v UI. Toto je normálne používané, ak definujete akciu volanú cez datagrid (napríklad otvorenie dokumentu).
DATAGRID Akcia je pridaná do kontextového menu v datagrid-e.
MAPCONTEXT Akcia je pridaná do kontextového menu mapy.
ELEMENTCONTEXT Akcia je pridaná do kontextu mapy, iba ak je aspoň jedna položka vyznačená v mape.
LEGENDCONTEXT Akcia je pridaná do kontextového menu legendy.
MENUBARFAVORITES Akcia je pridaná do pravého rohu aplikácie (blízko tlačidla help).
Add tab.png S týmto tlačidlom je možné pridať záložku do menu okna v GeoMedia Smart Client, kde je tak isto lokalizované Redlining, Dimensioning a podobne. S Edit cs.png môžete editovať názov záložky.NewActionSK.png


Ak je akcia nakonfigurovaná, administrátor môže priradiť akciu na jednotlivý projekt. Takže používateľ je oprávnený spustiť akciu jedine ak je dostupná v priradenom projekte. Kliknite na Uložiť pre vytvorenie akcie.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovať akciu

Po uložení novej akcie budete presmerovaný na formulár Editovať akciu. Každá akcia potrebuje svoje vlastné parametre, závisiace na base action, ktoré definujete. Iba s týmito parametrami bude vaša akcia spustená. Nasledujúca tabuľka ukazuje všetky možné parametre pre jednotlivé základné akcie:

Dostupné akcie
automateExport automateExport dovoľuje exportovať súbor.
browse Akcia otvorí definovanú URL v prehliadači GeoMedia Smart Client.
BrowseInNativeBrowser Akcia browseInNativeBrowser otvorí definovanú URL vo vašom predvolenom prehliadači.
BrowseWorkflow Akcia browseWorkflow otvorí daľší workflow v prehliadači GeoMedia Smart Client.
OfflineBrowseWorkflow Akcia offlineBrowseWorkflow dovoľuje prehliadať workflow v režime offline.
ShowFile Akcia showFile otvorí súbor.
OpenFileInEditor Táto akcia otvorí definovaný súbor v okne editora. Táto funkcia nemôže byť použitá pre všetky súbory.
Parametre
Tu nájdete všetky Parametre, ktoré sú dostupné v akcií.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Príklad

Nasledujúci príklad ukazuje konfiguráciu tlačidla otvárajúceho GeoMedia Professional.


1. Kliknite na Nová Akcia v sekcií Aplikácie.

Actions quicklinksSK.png2. Vložte showFile ako Základnu Akciu a vyplňte ostatné potrebné informácie.

NewActionSK.png3. Kliknite Uložiť na presmerovanie do formuláru Editovať akciu.

SavebuttonSK.png4. Definujte parameter filename. Táto akcia otvorí GeoMedia Professional na klientskom systéme, ak je ten nainštalovaný pod definovanou cestou.

Edit ActionSK.png5. Kliknite Uložiť na uloženie vašich zmien v akcií. Kliknite na Zmazať na zmazanie akcie.Jazyk: English  • slovenčina