Application/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači


Nastavenia v kategórií Aplikácie umožňujú pridávať parametre zahrňujúce funkcionálne zmeny v Smart Client.


Dostupné ponuky
Akcie
Rozloženie pri tlači
Nastavenie Workflow
Zdroje
AutomatizovaťJazyk: English  • Deutsch • slovenčina